SEZNAM VIDEÍ

Ukončení sezony 2015 pod Templákem u "Gruntíků"

Ke konci roku jsme vyrazili údolím řeky Jihlavky ke každoročnímu ukončení sezony s večerním hraním,  v oblíbené osvěžovně u "Gruntíků" pod Templákem. Bohužel fototechnika byla chytřejší než kamarád Mikin a tak místo videodokumentace se podařilo zachránit jen několik desítek fotografií. Tohle...
>